Plasti dip jula

Gummispray RUBBERcomp – Jula

Gummispray | RUBBERCOMP RUBBERcomp

Slagtålig och UV-resistent; För bil, maskiner och verktyg; För inom-/utomhusbruk. Välj Info · (58) · Sprayfärg. 400 ml. 99 90. Pris per liter 249,75.

Gummifärg på sprayflaska. Går att använda på de flesta material och piffar upp allt från fälgar och chassidetaljer till verktyg, cyklar eller laptops. Avtagbar efter torkning.

Sprayfärger – Jula

Gummifärg, mattsvart, 400 ml · Ger en mycket elastisk film. · Är övermålningsbar med sig själv. · Vattentät. · Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten …

Sprayfärger. Byggsortiment med sådant som håller ihop, färgsätter och möjliggör allt från altandrömmar och VVS-projekt till enkla men smarta förvaringslösningar.

Plasti Dip® Spray Vit – Plastidip.se

12 apr. 2017 — Har använt julas motsvarighet på plastidip då jag inte gillar munstycket på biltemas dipp, Skulle även säga att dippen döljer en del av …

Gummifärg, mattsvart, 400 ml – Biltema.se

9 sep. 2008 — Jag har saknat Plasti Dip sedan det försvann från Clas i sjön Särskilt då det försvann innan jag upptäckte det. Nu säljs det på JULA. och …

Ett enkelt sätt att lacka om eller skydda dina saker. Färgen appliceras lätt och fäster på de flesta material. Ger en elastisk, gummiliknande yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Kan användas på t.ex. bil, båt eller MC. Lämplig för bl.a. fälgar. Lätt att ta bort efter användning.  Ger en mycket elastisk film. Är övermålningsbar med sig själv. Vattentät. Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten och glas. Skyddar mot solljus, korrosion och fukt. Lämnar inga rester eller märken. Lämplig för bl.a. fälgar. Bruksanvisning : Rengör ytan som ska målas, ytan måste vara torr och fri från fett och damm. Skaka burken väl före användning. Sprayavstånd: 20–25 cm. Spraya i flera tunna skikt. Låt varje skikt klibbtorka 15–20 minuter före nästa sprayning. Låt ytan torka cirka 4 timmar. Vänd burken upp och ner och spraya ventilen ren efter användning. Lägg minst 4–5 lager för att enkelt kunna dra av färgen. OBS ! Provspraya först på undanskymd yta för att kontrollera resultatet. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehåller n-butylacetat, kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Butanon.VOC max: 638 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Plastidipp (och biltemas alternativ) på fälgar, hållbarhet?

Plastidipp (och biltemas alternativ) på fälgar, hållbarhet? – Sidan 1 – Garaget

Färgen kallades Plasti Dip. Clas i sjön sålde den förut men dom har inte den sen ett tag tillbaka. Gå in på http://www.jula.se och sök på plasti dip.

Detta är en forumtråd från Garaget

Testar gummifärg från Biltema – YouTube

Biltema plasti dip snabb lackering av fälgar – YouTube

Var hittar man “gummifärg”? – Tuning och styling trimma, chippa, turbokonvertering, kompressor, turbo – AlltomBilen.com – För dig som inte vill sluta leka med bilar…

Var hittar man

Keywords: plasti dip jula